آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۴۵
اقتصاد
۴
بازتاب

توضیح درباره یک سمت

روز گذشته روزنامه «شرق» گفت و گویی با «مژگان خانلو» با عنوان سخنگوی ستاد بودجه انجام داد که با تیتر «سرپیچی از قانون» منتشر شد.سازمان برنامه در توضیح سمت ایشان اشاره کردند که با توجه به اینکه سمت سخنگوی ستاد بودجه کوتاه مدت و یک ساله است، از سمت اصلی ایشان با عنوان «رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه» باید استفاده می شد.