آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۲۴
معارف
۸
با خورشید انقلاب (خاطراتی از رهبر معظم انقلاب)

مقداری نان و عدسی

یکی از شب ها،  خدمت حضرت آقا رسیدم-  آن موقع منزلشان در خیابان ایران بود- فرمودند که من الان از قم آمده ام و در آنجا تفسیر سوره منافقون دارم؛ ایشان می فرمودند که کار زیادی دارم و سرم بسیار شلوغ است، آن شب غذایی که برای ایشان آوردند مقداری نان و عدسی بود و چیز دیگری در سفره نبود. آن موقع نماینده بودند.