آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۵۵۲۰
رسانه: شبکه
۷

در اجلاس فناوری رسانه صورت می گیرد؛ برگزاری اولین نمایشگاه فناوری های نوظهور ماهواره ای

مدیرکل فناوری فضایی و ماهواره ای رسانه ملی از برگزاری نمایشگاهی از فناوری های نوظهور ماهواره ای برای اولین بار در شانزدهمین اجلاس فناوری رسانه خبر داد.

 به گزارش مهر، مهدی سیاسی فر، دبیر کارگروه مدعوین خارجی در شانزدهمین اجلاس فناوری رسانه گفت: برگزاری رویدادهایی با شکل اجلاس فناوری رسانه در حوزه های دیگر مثل صادرات، ایجاد شغل، کمک به تولید ملی و پیشرفت فناوری رسانه بسیار مفید خواهد بود.

مدیرکل فناوری فضایی و ماهواره ای رسانه ملی خبر داد: در این دوره از اجلاس برای اولین بار نمایشگاهی از فناوری های فضایی و ماهواره ای به منظور آشنایی مردم با فناوری های نوظهور که فناوری ماهواره در جهان را دچار تحول کرده است، برگزار می شود.

وی در پایان گفت: وجود نمایشگاه هایی از این دست به آماده سازی کشور برای استفاده از فرصت ها در راستای مقابله با تهدیدات خارجی کمک می کند و گامی مثبت در این راستا تلقی می شود.