آرشیو سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۵۲۶
زنان
۱۵
یادداشت

هزینه مشارکت سیاسی زنان

دکتر پروانه سلحشوری

بحث درباره انتخابات مجلس یازدهم متاسفانه با اعتراضات اخیر همراه شده است و احساس سرخوردگی که مردم پیدا کرده اند. در کنار آن بحث ناکارآمدی مجلس هم مردم را دلسرد کرده است. تا جایی که خاطر دارم در دوره قبل 6 درصد ثبت نام کنندگان زن بودند و به همان میزان هم وارد مجلس شدند. یعنی به صورت کلی اگر 6 درصد از ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس دهم زن بودند، 6 درصد نمایندگان نهایی این مجلس هم زن شدند. البته در تهران این میزان بیشتر بود اما در مجموع همین حدود ثبت نام بود. با این حال معتقدم حضور زنان در مجلس پیش رو می تواند بیش از پیش باشد و در حال حاضر ورود به مجلس زن و مرد ندارد و مهم تر از جنسیت، بحث کارآمدی و موثر واقع شدن در آن است. با توجه به اخبار منتشر شده از ابتدای روزهای ثبت نام انتخابات مجلس یازدهم، زنانی که تاکنون ثبت نام کرده اند در مصاحبه هایی یا ادعای مستقل بودن کرده اند یا از اصولگرایانی هستند که امید بیشتری برای ورود به مجلس دارند و برای آنها ناکارآمدی مجلس اصلا مساله ای نیست و مجلس مطلوب آنها همین مجلس است. معتقدم زنان در لیست های انتخاباتی چون گذشته جای خواهند داشت، شاید تعداد آنها همانند دوره دهم باشد و شاید هم بیشتر، باید منتظر بمانیم و ببینیم اقبال عمومی از انتخابات چگونه خواهد بود. اقبال عمومی اصولگرایان به سمتی خواهد رفت تا زنان را در لیست های خود داشته باشند و احتمالا زنان از شهرستان ها هم رای بیاورند. اما چرا برخلاف چهار سال پیش که فعالان حوزه زنان و فعالان مدنی فراخوان های متعددی برای افزایش مشارکت سیاسی زنان ارایه کرده بودند، امسال روال کار چنین نبود. چهار سال پیش که کمپین تشکیل داده بودیم، شوق انتخاباتی برای ورود به مجلس هم در زنان به چشم می خورد و هم در مردان اما دلسردی این روزها به فعالان حوزه زنان سرایت کرده و باعث افزایش حس سرخوردگی شده. اما اگر بخواهیم نگاه مثبتی داشته باشیم، تجربه مجلس دهم نشان داد مردم نمایندگان زن خود را بیشتر از نمایندگان مرد می شناسند. تلاش این زنان در مجلس دهم به بار نشست و همین امر خود مبلغ حضور زنان در مجلس خواهد شد. تجربه حضور این زنان در مجلس راه را بر دیگران زنان تسهیل و آنها را تشویق خواهد کرد. هرکس توان تحمل این همه فشار را ندارد. این فشار نه تنها روی خود زنان در عرصه سیاست هست، بلکه خانواده شان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و این حوزه پرخطر باعث می شود زنان کمتر برای ورود به آن ترغیب شوند. طرحی که فروردین ماه به مجلس ارایه کردیم که مجلس متفق القول حاضر به حضور گسترده تر زنان نیست و این طرح را رد کرد. البته از قبل هم می دانستیم شاهد مقاومت مردان خواهیم بود زیرا طرحی زنانه که می تواند کرسی های مردان را به خطر بیندازد به نظر نمی رسد در مجلس تصویب شود با این حال زنان مجلس تاکنون نشان داده اند که کارآمدی اهمیت بیشتری نسبت به جنسیت دارد. در مجلس یازدهم هم اقلا شاهد همین میزان مشارکت زنان خواهیم بود اما مهم کارآمدی است و حضور در مجلس زن و مرد ندارد.