آرشیو سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۴۰
اقتصاد
۳

صادرات ایران به افغانستان بیشتر از صادرات به کل اتحادیه اروپاست

مراسم روز ملی صادرات دیروز با حضور معاون اول رئیس جمهور در سالن اجلاس سران برگزار شد. در این مراسم، از حدود 50 صادرکننده نمونه کشوری تجلیل شد.

بر اساس تقویم رسمی، روز ملی صادرات 29 مهر تعیین شده، اما امسال این مراسم با تاخیر حدودا 40 روزه و در روز 11 آذر برگزار شد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز ملی صادرات بیان کرد: همسایگان مهم ترین هدف صادراتی ما هستند و اگر درصد کمی از این بازار را به خود اختصاص دهیم دارای حجم بالای صادرات خواهیم شد. معاون اول رئیس جمهور افزود: صادرات ما به کشور افغانستان از صادرات به کل اتحادیه اروپا بیشتر است. ما به عراق، ترکیه و روسیه صادرات انجام می دهیم، بنابراین باید رابطه با این کشورها وسیع شود. وی با اشاره به اتحادیه اوراسیا گفت: کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به ما تخفیف تعرفه ای داده و ما هم تعداد کمتری به آنها تخفیف تعرفه ای داده ایم که این موضوع باید در تعادل قرار گیرد.