آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۷۲۲۰
جهان
۱۳
خاورمیانه

333 نفر علیه نتانیاهو شهادت می دهند

در کیفرخواست ارائه شده به پارلمان رژیم صهیونیستی علیه نتانیاهو فهرستی وجود دارد که درآن اسامی 333 شاهد شامل دوستان ثروتمند نتانیاهو و معاونان سابق وی نوشته شده است. این شاهدان قرار است علیه نتانیاهو شهادت دهند.به گزارش خبرگزاری رویترز، وجود 333 شاهد علیه نتانیاهو به مذاق آقای نخست وزیر خوش نیامده و او در توئیتی در واکنش به این مساله نوشت: زمانی که اتهامی درست باشد، نیازی به 333 شاهد نیست. زمانی هم که اتهامی نادرست باشد، 333 شاهد کمکی نمی کند.قرار است نتانیاهو در سه پرونده ارتشا، خیانت در امانت و تقلب محاکمه شود و شلدون اندلسون غول کازینو و همسرش، آرنون میلچان تهیه کننده هالیوود، جیمز پارکر میلیاردراسترالیایی و روسای امنیتی بازنشسته اسرائیل و چند معاون سابق علیه او شهادت دهند. البته هنوز هیچ تاریخی برای محاکمه وی اعلام نشده است.