آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۴۶
ورزشی
۹

دلیل واقعی لغو انتخابات فدراسیون ورزش های رزمی چه بود؟

مجمع انتخابات فدراسیون ورزشهای رزمی در حالی روز گذشته از سوی دفتر امور مشترک فدراسیون ها لغو شد که عنوان می شود به خاطر شائبه در تائید صلاحیت برخی کاندیداها و اعتراض تعدادی از کاندیداها به نهادهای نظارتی سبب شده تا انتخابات لغو و به زمان دیگری موکول شود.

انتخابات ریاست فدراسیون ورزشهای رزمی قرار بود دیروز در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک با حضور سیدعباس احمدپناهی، محسن احمدی، عباس علی اکبری، یوسف بهتری، علیرضا خسروی، فرهنگ شادنیا، رضا شیرین آبادی فراهانی، منصور عبدی، افشین هادی چگینی، علی غفاری و محمد نوحی که صلاحیت آنها از سوی وزارت ورزش و جوانان مورد تایید قرار گرفته بود برگزار شود که روز دوشنبه از سوی دفتر امور مشترک فدراسیون ها اعلام شد که بنا به درخواست مراجع نظارتی و انجام تحقیقات کامل تر پیرامون کاندیداها، انتخابات لغو و به زمان دیگری موکول شد.شنیده ها حاکی از آن است که شائبه هایی مبنی بر چگونگی تائید صلاحیت برخی کاندیداها سبب شده تا تعدادی از کاندیداها از پشت پرده ماجرا و نحوه تایید صلاحیت ها مطلع شده و به نشانه اعتراض، از نهادهای نظارتی درخواست رسیدگی بیشتر به تائید صلاحیتها را داشته اند.

به هر صورت باید منتظر ماند که در دوره بعدی انتخابات ریاست فدراسیون ورزشهای رزمی صلاحیت کدام یک از کاندیداها برای شرکت در انتخابات مورد تایید نهادهای نظارتی و مراجع ذی صلاح قرار خواهد گرفت و آیا انتخابات با 11 نفری که صلاحیت آنها از سوی وزارت ورزش و جوانان به تایید رسیده برگزار خواهد شد و یا اینکه نفرات دیگری برای شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون ورزشهای رزمی کم یا اضافه می شوند.