آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۷۲۲۰
ایران اجتماعی
۸
یادداشت

دیپلماسی آب فراتر از هر دیپلماسی

حمیدرضا خدابخشی

ایران در چهار سوی خود حوضه های آبریز مشترک و رودخانه های مرزی مهمی مانند اروند رود، هیرمند، هریرود، اترک و ارس با همسایه های خود عراق، افغانستان، ترکمنستان وجمهوری آذربایجان دارد. از مجموع حدود 100میلیارد متر مکعب آب موجود در ایران شش میلیارد متر مکعب آب وارد و حدود همین میزان از کشور خارج می شود.از طرفی حدود نیمی از مساحت خشکی های کره زمین در حوضه های آبریز مشترکی قرار دارد که در مرزهای دو یا چند کشور واقع شده اند، بنابراین بهره برداری از آب های واقع در چنین حوضه هایی بخصوص در بخش های خشک و نیمه خشک غالبا اختلاف برانگیز است. بر اساس اصل حاکمیت دولت ها بر قلمرو سرزمینی، که خود یکی از اصول دیرینه و مسلم در روابط بین الملل است بهره برداری از آب های واقع در قلمرو سرزمینی نیز تحت حاکمیت دولت مربوطه است. اما از حدود این حاکمیت که از گذشته مطلق بوده و دولت ها در بهره برداری از این منابع هیچ گونه محدودیت کمی وکیفی را نمی پذیرفتند بتدریج کاسته شده است. سازمان ملل متحد که از اوایل دهه 1970 تلاش خود را برای تبیین نظام حقوقی کار آمد آغاز کرده در سال 1997 موفق به تصویب کنوانسیون بین المللی استفاده غیر کشتیرانی از رودخانه ها شده است. در این کنوانسیون حوضه آبریز به عنوان یک سیستم یکپارچه در نظر گرفته شده و دیگر کشورها نمی توانند با تکیه بر وجود رودخانه ای در قلمرو سرزمینی خود هرگونه دخل و تصرفی را که مایل باشند در آن کنند.

دامنه اثر آب از نیازهای فردی روزانه تا پیچیده ترین فعالیت های انسانی در تمام زمینه ها را شامل می شود. سیال بودن آب های سطحی به آن امکان جابه جایی را داده و مرز نمی شناسد. این ویژگی به همراه مرزهای ملی در چشم انداز جغرافیای سیاسی جهان موجب شده اختلاف، همکاری و مذاکره بر سر منابع آب، همچنین مدیریت آن، مسائل زیست محیطی و نقش آب در توسعه اقتصادی، بخش بسیار مهمی در تعاملات کشورها با یکدیگر و سیاست خارجی آنها تلقی شود که ما آن را با عنوان «دیپلماسی آب» می شناسیم. دیپلماسی آب به معنی گفت و گو برای تفاهم یا خشونت و مدیریت بر سر آب های بین المللی بسیار حائز اهمیت است.

برخی از صاحبنظران قرن 21 را قرن آب نامیده اند. به نظر آنها منازعات جهانی برای استفاده از آب در این قرن شدت خواهد گرفت.

ایران از نظر سرانه آب تجدیدپذیر در منطقه خاورمیانه بعد از ترکیه و لبنان در مقام سوم ایستاده است که در مرز بحران آبی قرار می گیرد و به نظر می رسد با مدیریت و کنترل شرایط نه تنها بتوانیم وضعیت خود را بهبود بخشیده بلکه بتوانیم اثرگذاری خوبی در تعاملات منطقه ای داشته باشیم.

تجربه تاریخی نشان می دهد درگیری های بین المللی آب حتی در میان کشورهای متخاصم قابل حل وفصل است. طرح گاپ و سد ایلیسو یکی از چند سد بزرگ این طرح بسرعت در کشور همجوار در حال ساخت است که در مدیریت منابع آبی اروندرود در مرز جنوب غربی ایران از طریق رودخانه های دجله و فرات بشدت اثرگذار بوده و می تواند عامل بزرگی بر محیط زیست ایران از طریق ایجاد کانون های ریزگرد جدید در کشور عراق باشد. باید توجه داشت که عراق و افغانستان هم اکنون درگیر مسائل داخلی هستند ولی به محض فارغ شدن قطعا آب های مشترک جزو اولین مسائلی خواهد بود که به آن خواهند پرداخت. بنابراین لازم است هر چه سریع تر شرایط دیپلماسی و گفت وگو در این زمینه ها در منطقه فراهم شود و ایران صحنه گردان این دیپلماسی منطقه ای باشد.

در تئوری های کلاسیک دیپلماسی آبی همواره فقط با تعاریفی از چگونگی گفت و گو برای حل و فصل مناقشات در منابع آبی مشترک برمی خوریم شاید چون در هیچ زمانی هیچ کشوری با شرایطی که ما هم اکنون درگیر آن هستیم روبه رو نبوده است و اگر قرار است وضعیت ارتباطات بین المللی ما بر همین مدار و تفکر بچرخد باید سرفصل جدیدی در مباحث دیپلماسی آبی برای آن باز کرد. سامانه های بهره برداری وکنترل پایداری، اتوماسیون بسیاری از تاسیسات مانند سدهای مخزنی و نیروگاه های برقابی، ایستگاه های پمپاژ کشور که برای مصارف آب و انرژی در زمان های اوج مصرف کشور ساخته و استفاده می شوند توسط تجهیزاتی است که در کشورهایی ساخته می شوند که با توجه به اعمال تحریم ها امکان سفارش ساخت یا تهیه و نصب از آنها امکان پذیر نبوده و دستگاه دیپلماسی کشور باید با قدرت هر چه تمام تر وارد صحنه شده و امکانات تامین این قطعات را همانند دارو برای کشور فراهم سازد چرا که امکان بهره برداری از منابع آبی و حفظ پایداری تاسیسات از اهم واجبات بوده و تامین منابع آب شرب و بهداشت و سلامتی و حفظ جان انسان ها به حفاظت و بهره برداری صحیح این سازه ها و تاسیسات وابسته است. از سوی دیگر باید سمت و سوی صنایع کشور به گونه ای هدایت شود که در یک بازه زمانی کوتاه بتوان نیازهایی چنین راهبردی را در داخل کشور مرتفع کرد و از شر وابستگی به دیگر کشورها در این زمینه خلاصی یافت که باز شدن باب گفت و گوی صنعت آب کشور(بخوانید دیپلماسی داخلی آب) با نهادهای هدایت کننده سرمایه های دولتی و خصوصی مانند سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنعت از اهم رویکردهایی است که اتخاذ آن جزو تصمیمات راهبردی مانند تولید گندم و دارو در کشور است.