آرشیو چهار‌شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۷۶
حوادث
۱۱

اعتراف دختر 17 ساله به قتل پدر

شرق: پرونده جنایتی خانوادگی که در آن پدر خانواده به دست دخترش به قتل رسیده است، به خاطر سن دختر نوجوان به دادسرای اطفال و نوجوانان فرستاده شد.

به گزارش خبرنگار ما، ساعت 5:30 بعدازظهر روز دوشنبه ماموران کلانتری 161 ابوذر وقوع قتل در محدوده استحفاظی خود را به بازپرس کشیک قتل تهران اطلاع دادند. ماموران کلانتری در گزارش اولیه به بازپرس دشتبان گفتند پدر خانواده به دست دختر 12 ساله اش به قتل رسیده است. ساعتی بعد بازپرس دشتبان همراه ماموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران در کلانتری حضور یافتند و کارشناسان پزشکی قانونی نیز به بیمارستان ضیاییان تهران که جسد در آنجا بود رفتند تا معاینات اولیه را انجام دهند.

زمانی که بازپرس کشیک قتل پایتخت به کلانتری رسید، بازجویی های اولیه انجام شده و دختر 12 ساله خانواده اعتراف کرده بود با زدن ضربه قمه به سر پدرش او را به قتل رسانده است. این دختر در پاسخ به سوالات بازپرس جنایی نیز گفت: پدرم، من و خواهر و مادرم را کتک می زد. زمانی هم که من او را با قمه زدم، او مادرم را کتک زده بود و با فشار به گلوی مادرم داشت او را خفه می کرد. من هم برای دفاع از مادرم قمه ای را که مال خود پدرم بود از کمد برداشتم و به او ضربه زدم. بعد همسایه ها آمدند و پدرم را به بیمارستان بردند و پلیس را هم در جریان قرار دادند.

این دختر در ادامه گفت: پدرم ما را کتک می زد و قمه را هم تیز کرده بود و با آن ما را تهدید می کرد، برای همین هر سه ما از او می ترسیدیم. در ادامه تحقیقات، بازپرس جنایی محل وقوع حادثه را مورد بررسی قرار داد و بازجویی از مادر و خواهر این دختر 12 ساله را آغاز کرد. این در حالی بود که برخی نشانه ها حکایت از آن داشت که دختر 12 ساله مرتکب قتل نشده و برای کمک به خواهر و مادر خود قتل را گردن گرفته است.

خواهر 17 ساله این دختر در نهایت پس از سوالات مکرر دچار تناقض گویی شد و مسئولیت قتل را برعهده گرفت. او گفت: من پدرم را کشتم، نه خواهر 12 ساله ام. زمانی که پدرم دستش را دور گلوی مادرم حلقه کرده بود و داشت او را خفه می کرد، با قمه خودش از پشت به او حمله کردم، اما بعد که همسایه ها آمدند و برایشان تعریف کردیم چه اتفاقی افتاده است پیشنهاد دادند خواهر 12 ساله ام مسئولیت قتل را گردن بگیرد، چون اگر من و مادرم متهم به قتل شویم، عواقب سختی در انتظارمان خواهد بود، اما چون خواهرم سنش کم است زیاد دچار دردسر نمی شود. این دختر در اعترافات خود بارها تاکید کرد: پدرم هر سه ما را کتک می زد و از دست او آسایش نداشتیم.

در ادامه، بازپرس دشتبان دستور تن پیمایی هر سه عضو خانواده را صادر کرد و کارشناسان پزشکی قانونی پس از معاینه مادر و دو دخترش تایید کردند آثار کبودی متعدد روی بدن هر سه آنها دیده می شود که از ضرب وجرح آنها حکایت دارد. در نهایت بازپرس جنایی با توجه به اینکه دختر بزرگ خانواده نیز سنش از سن قانونی کمتر بود، پرونده و متهم را با قرار عدم صلاحیت در اختیار ماموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار داد تا برای رسیدگی به دادسرای اطفال و نوجوانان برده شود.