آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۴۱
زندگی
۱۳
منبرهای گیاهی

خاصیت عشق

دوستم می گفت مادرم برای تسکین و تقویت قلب معمولا دمنوش سنبل الطیب می خورد. ریشه گیاه را باید در جای خنک و تاریک نگهداری کنی. برای همین می گذاشتیمش توی انباری. امان از لحظه ای که در باز می ماند.

گربه ها انگار بهشان بی سیم وصل باشد خودشان را با سرعت نور می رسانند آنجا. بو کردن ریشه سنبل الطیب گربه ها را سرمست و مجنون می کند. آن قدری که این گیاه به علف گربه معروف شده. حتی بعضی تحقیقات نشان داده بعد از تماس گربه با این گیاه اثرات دیگری روی رفتارش مشاهده می شود مثل شور و هیجان، غلت زدن و آرام بخشی. اینها اثر همنشینی و در یک پله بالاتر دوست داشتن است. «و قلوبهم متعلقه بمحبتک... و قلوبشان به عشقت آویخته.» قلب عاشق به محبت کسی که دوستش دارد آویخته است. این است خاصیت عشق.