آرشیو سه‌شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۸۱
روزنامه فردا
۱۶
اتفاق

آنتی بیوتیک ها را دور نریزید

مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده های سلامت سازمان غذا و دارو ضمن تشریح نحوه امحای خانگی آنتی بیوتیک های تاریخ مصرف گذشته، گفت: باید توجه کرد که آنتی بیوتیک هایی که دور می ریزیم، بسیار خطرآفرین بوده و منجر به مقاومت میکروبی می شوند؛ چراکه وقتی می گوییم تاریخ مصرف یک دارو گذشته، 10 درصدش از بین رفته و ممکن است موادش به مواد سمی تبدیل شده باشد، اما 90 درصد موادش وجود دارد. حال وقتی وارد طبیعت می شود و از آنجایی که آنتی بیوتیک ها اکثرا به صورت محلول در آب هستند، از طریق باران، آب های زیرزمینی و... وارد خاک و آب آشامیدنی شده و تصفیه نمی شوند و بدون اینکه اطلاع داشته باشیم، از طریق حیوانات و گیاهان وارد چرخه خوراک مردم می شوند و مقاومت میکروبی ایجاد می شود. از یک طرف استفاده غیرمنطقی و غیراصولی آنتی بیوتیک ها در دامپزشکی هم به مقاومت میکروبی کمک می کند.

دکتر مهرناز خیراندیش تاکید کرد: مردم آنتی بیوتیک های تاریخ گذشته ای را که در خانه دارند، می توانند با روش کپسوله کردن، به درستی امحا کنند؛ به طوری که آنها را در پاکت های مخصوص بسته بندی شده قرار داده و رویشان نوشته شود که در آنها آنتی بیوتیک است و سپس تحویل قسمت بازیافت شهرداری دهند تا از سوی شهرداری به صورت مناسب امحا شوند. شهرداری این آنتی بیوتیک ها را داخل بتون می ریزد که نتوانند وارد فضای آب و خاک شوند و آن زمان آنها را دفع می کنند.