آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۴۱
حوادث
۱۹

محاکمه شاگرد نانوایی به اتهام قتل بچه محل

شاگرد نانوایی که در جریان درگیری خونین با یکی از هم محله ای هایش، او را با ضربات چاقو از پای در آورده بود در جلسه دادگاه به تشریح ماجرا پرداخت.

به گزارش خبرنگار جام جم، 28 به همن سال 95 بود که در محله مرتضی گرد، پدر مقتول که شاهد نزاع سه نفر از اهالی محل با پسرش مقابل در خانه شان بود، بعد از وقوع حادثه به ماموران پلیس گفت: جوانی به نام هادی که او را می شناختم همراه دو نفر دیگر از دوستانش به پسرم علی حمله کردند و هادی با چاقو او را زخمی کرد. من هم برای دفاع از پسرم چند ضربه با دسته جارو به هادی زدم.

علی ساعاتی بعد به دلیل شدت ضربات جان خود را از دست داد و متهم 58 روز بعد از وقوع حادثه در مرز ترکیه دستگیر شد و به اتهام خود اعتراف کرد و گفت: علی می خواست به دوست دختر من شماره دهد. من هم وقتی این موضوع را فهمیدم عصبانی و با او درگیر شدم.

متهم و مقتول هر دو در زمان حادثه 17 سال داشتند. روز گذشته متهم در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه قرار گرفت. اولیای دم درخواست قصاص کردند و متهم به قتل در دفاع از خود گفت: اتهامم را قبول دارم، اما هیچ انگیزه ای برای درگیری با علی نداشتم و حرف های قبلی خودم را قبول ندارم. آن روز من و دوستانم به قهوه خانه ای که روبه روی خانه علی بود رفته بودیم. وقتی بیرون آمدیم، دیدم علی دارد به من چپ چپ نگاه می کند و سر همین با هم بحث کردیم. بعد پدرش دم در حیاط آمد و با دسته جارو به سر من کوبید. چشمم سیاهی رفت و گیج شدم. چاقو را در هوا می چرخاندم و نفهمیدم چطور به علی اصابت کرد.

هیات قضات برای صدور رای وارد شور شدند.