آرشیو دو‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸، شماره ۵۵۷۵
رسانه: رادیو و تلویزیون
۶

بررسی زندگی ادبی و فرهنگی پرویز ناتل خانلری

برنامه رادیویی «فرزانگان فرهنگ» با سید حقی عابدی، استاد دانشگاه تورنتو درباره زندگی فرهنگی و ادبی پرویز ناتل خانلری گفت وگو می کند.

به گزارش صبا، برنامه رادیویی فرزانگان فرهنگ از 19 آذرماه پرونده گرامیداشت پرویز ناتل خانلری را در این برنامه باز کرده است و با دعوت از شرق شناسان و استادان دانشگاه از کشورهای معتبر جهان زندگی و آثار وی در این برنامه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

در ادامه بازگشایی این پرونده فرزانگان فرهنگ روز سه شنبه 24 دی گفت وگویی تلفنی با سید حقی عابدی استاد دانشگاه تورنتو درباره پرویز ناتل خانلری نویسنده و شاعر معاصر ایرانی انجام می دهد.

در این مجموعه برنامه که حاوی سخنرانی ها و صداهای پرویز ناتل خانلری است، زندگی ادبی و فرهنگی یکی از فرزانگان روزگار ما در حوزه زبان و ادبیات فارسی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.