آرشیو دو‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸، شماره ۹۶۸۳
صفحه آخر
۱۲
گردشگری

مسجد حنفیه گوراوان

فاطمه رضایی

این مسجد تاریخی دو ستون اصلی و قدیمی داشته که پایه آن آجری و سرستون هایش سنگی است و جزءنمونه های اولیه ستون های مساجد ایلخانی هستند. ستون های مسجد حنفیه گوراوان در دوره های مختلف از حالت سنگی خارج و به پایه ستون ها آجری و سرستون ها و سقف چوبی تغییر کرده و با اضافه شدن نقاشی و حکاکی بر روی سرستون و سقف تکامل یافته اند. سقف این مسجد شبستانی پیش ازاین تخت چوبی بود اما در سال 79 از حالت تخت به شیب دار تغییریافته است. نمای غربی این بنا جزء بخش های الحاقی آن است. فضای بکر و دست نخورده این مسجد تاریخی از دیگر شاخصه های اصلی مسجد حنفیه گوراوان هست. هر چهار جهت مسجد تاریخی گوراوان باز است و حیاط ندارد، یک میدان این مسجد را احاطه کرده و فضاسازی و رواق سازی در آن انجام نشده است. این مسجد با یک طبقه پلان مستطیل به طول 50 متر و عرض ‎ 30 متر که کشیدگی آن شرقی و غربی بوده دارای شبستان اصلی و بخش الحاقی با کاربری سرویس و آشپزخانه در ضلع غربی است. کف این بنا به دلیل رطوبت های سطحی پنج پله بالاتر از سطح زمین قرارگرفته و تیرهای اصلی سقف به صورت یکپارچه و شرقی و غربی است. در این مسجد ‎ 12 ستون به کار رفته که دو ستون آن آجری با قطر نسبتا زیاد و 10 ستون دیگر چوبی با سرستون های معمولی بوده و دارای نمای آجری است. قدمت اولیه مسجد حنفیه گوراوان به دوره ایلخانان بازمی گردد که مساحت اولیه آن بزرگ تر از حالت فعلی بوده و تغییراتی در اواخر قاجاریه در آن صورت گرفته است. از بنای اولیه دو ستون آجری و احتمالا کتیبه ای سنگی کنده کاری شده با قاب بندی آجری به یادگار مانده که در بازسازی مسجد در گوشه شمال شرقی نصب و تاریخ آن ‎ 794 هجری قمری است.