آرشیو دو‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۸۰
اخبار کشور
۱۱
در مکتب امام

لگد روی نفسانیت تان بگذارید

امروز اگر یک کلمه برای شکست این قدرت های نظامی و انتظامی و پاسداران و عشایر گفته بشود، مستقیما این کلمه به ضداسلام است. و اگر یک کلمه بر ضد ارگان های فعالی که در این کشور مشغول خدمت هستند گفته بشود آن هم خلاف اسلام است. مسلم این است که در اوقاتی که اسلام در خطر است، در اوقاتی که کشور اسلامی در خطر است، دندان روی جگر خودش بگذارد و لگد روی نفسانیت خودش بگذارد و نگذارد این کشور شکست بخورد و این ارتش خدای نخواسته تلاشی پیدا کند.