آرشیو سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸، شماره ۷۲۵۵
جهان
۴
تحلیل روز

دولت پکن، همچنان در پی کامل ساختن مام وطن

کاترین هیل تام میچل مترجم: وصال روحانی

پیروزی قاطعانه تسای اینگ ون در انتخابات ریاست جمهوری تایوان و به واقع گزینش مجدد این زن سیاستمدار و پرسابقه برای احراز این عنوان، چاره ای جز استمرار برخورد منفی جمهوری خلق چین با این کشور باقی نخواهد گذاشت و به واقع موضع نامناسب شی جین پینگ، مرد اول چین را نسبت به سرزمینی که به قول چینی ها فقط به مام وطن تعلق دارد، فزونی خواهد بخشید. چین همیشه ادعای تملک تایوان را داشته ولی در شرایط کنونی شی جین پینگ راه ها و گزینه های غیرنظامی اندکی برای حاکم ساختن مجدد حاکمیت پکن بر تایوان خواهد داشت که سال ها است از قیمومت چین خارج شده و زندگی به ظاهر مستقلی دارد. اگر حرف های تسای اینگ ون پس از پیروزی اش در انتخابات این هفته صحت داشته باشد، ادعاهای مکرر چین در مورد حق آبا و اجدادی شان در تایوان بود که اثر عکس گذاشت و مردم تایوان را وا داشت تا با حضوری وسیع در پای صندوق های رای و ریختن آرایشان به نام تسای، او را مجددا به ریاست جمهوری برگزینند و مانع افتادن دوباره تایوان در دامان چینی ها شوند. برخی صاحبنظران غربی هم می گویند سفت و سخت تر شدن موضع شی جین پینگ و همراهانش نسبت به تایوان باعث به راه افتادن یک موج تازه از ملی گرایی و احساسات وطنی در تایوان شد و مردم و احزاب این کشور کوشیده اند با تکیه هر چه بیشتر بر هویت ملی و استقلال عملی خویش، خواسته های سیاسی همیشگی پکن نسبت به خود را به سوی فراموشی سوق بدهند. این در حالی است که انتخاب محتمل و دوباره شی جین پینگ به عنوان رئیس جمهوری چین در سال 2023 و تجدید حاکمیت وی، مقدمه ای بر استمرار موضع تصاحب گرایانه چینی ها نسبت به تایوان شده و روزهای سخت تازه ای را برای مردم تایوان گواهی می دهد. به واقع شی جین پینگ همین حالا هم مایل است با تملک تایوان، برگ برنده تازه ای را در عرصه سیاست چین برای خود رو کند و تبدیل به یک مائو تسه تونگ تازه در پکن و شمایلی جدید از وی شود. در همین راستا و طی یکی از سخنرانی های شی جین پینگ در سال پایان یافته 2019 از سوی وی، تاکید شده بود که بازگرداندن خاک تایوان به مالکیت چین هدفی نیست که بتوان آن را از این سال به آن سال و از این نسل به آن نسل انتقال داد و به حرف زدن درباره آن اکتفا کرد و زمان عمل فرا رسیده است. او البته وعده داده بود که اگر تایوان بپذیرد که مجددا قسمتی از خاک چین تلقی شود، نوعی خودمختاری در گرداندن امور ایالات این کشور به فرمانداران تایوانی اعطا خواهد شد. بدیهی بود که تایوان در یک نظرسنجی مردمی نسبت به این مساله، یک موضع منفی 80 درصدی را اتخاذ و آن را اکیدا رد کند و این به معنای استمرار مناقشه بر سر هویت و مساله مالکیت تایوان است. مناقشه ای که می تواند تلخ تر و تندتر از همیشه باشد و این را می توان در متن سخنان اخیر وانگ شیانگ سویی نیز احساس و ادراک کرد. وی که سرگرد سابق نیروی هوایی چین و مدرس فعلی امور نظامی در دانشگاه بیهانگ واقع در پکن است، می گوید: «تسای با کارها و اظهارات اخیرش، قضایا را به آخر خط کشانده و شرایط را خطیر ساخته است و با وضعیت فعلی چاره ای جز ازدیاد فشارهای سیاسی و اقتصادی چین روی تایوان نیست و وجه نظامی نیز بر این قضیه مترتب و متصور است.» در چنین شرایطی طبیعی است که درخواست رسمی تسای از چین هم  مبنی بر اینکه خواسته های مردم تایوان را محترم بشمرد و راه های دوستانه تری را برای ارتباط با مردم این کشور بیابد، بیشتر بر گوش های بسته و ناشنوا در پکن خواهد نشست.