آرشیو سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸، شماره ۷۲۵۵
ایران فرهنگی
۱۵
پیشنهاد گالری

گشت و گذار در میان خطوط نستعلیق

سیدمحمد احصایی، نامی آشنا برای علاقه مندان نقاشیخط است. هرچند گروهی او را به عنوان نقاش می شناسند و گروهی دیگر آثار خطاطی اش را دنبال می کنند، اما اگر به پرونده کاری اش نگاه بیندازید، آثار نقاشیخط او توجهتان را به خود جلب می کند. از آنجایی که فرصت تماشای تمام آثار در یک مکان و یک زمان، فرصتی استثنایی است، دست اندرکاران گالری تازه تاسیس بوم تصمیم گرفته اند تا این آثار را به صورت یکجا در معرض دید مخاطب بگذارند. در این نمایشگاه می توانید بیننده 50 اثر از مجموعه آثار احصایی باشید. این نمایشگاه، اغلب آثار هنرمند از سال 1354 تا امروز را دربرمی گیرد و مجموعه های شناخته شده این هنرمند نیز دراین میان به چشم می خورد. به این ترتیب، شما را به تماشای مجموعه آثارهنرمند هشتاد ساله ای دعوت می کنیم تا گنجینه بیش از چهل سال فعالیتش در یک حوزه خاص را نظاره گر باشید.

نمایشگاه نقاشیخط

سیدمحمد احصایی

گالری بوم 20 دی تا 16اسفند

ولیعصر،  ارمغان غربی