آرشیو سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸، شماره ۵۵۷۶
زندگی: ایران
۱۶

لرستانی ها از پلنگ ایرانی حمایت می کنند

لرستان یکی از زیستگاه های اصلی پلنگ ایرانی است؛ گونه ای ارزشمند برای طبیعت و درعین حال در معرض انقراض. اما لرستان، فعالان محیط زیستی دلسوزی دارد که سال هاست برای حفاظت از طبیعت استانشان فعالیت می کنند. فقط این نیست این روزها خبر خوبی هم از سمت مسوولان محیط زیستی لرستان منتشر شده؛ خبری که منبعش مدیرکل حفاظت از محیط زیست لرستان است و خبرش اجرای طرح حمایت، حفاظت و مدیریت پلنگ ایرانی در این استان.

مهرداد فتحی بیرانوند در تشریح این خبر گفته بنا به صلاحدید سازمان حفاظت محیط زیست کشور، دبیرخانه برنامه عملیاتی مدیریت پلنگ ایرانی به استان لرستان منتقل شده و با همکاری مرکزی مطالعات تخصصی پلنگ و سایر مجامع بین المللی، برنامه ریزی برای حمایت و مدیریت پلنگ ایرانی در استان لرستان استارت زده شد.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست لرستان اظهار امیدواری کرده در پایان این برنامه در رابطه با حفاظت از پلنگ ایرانی، اجرای برنامه های آموزشی به خصوص برای جوامع محلی و... به نتایج مطلوبی برسند و موضوع حفاظت از پلنگ ایرانی را به مراحل حساسی رسانده و این گونه بسیار مهم را نجات دهند.فتحی بیرانوند تاکید کرده با توجه به این که این گونه در معرض خطر انقراض است و تهدیدهای بسیار زیادی برای این گونه وجود دارد، امیدواریم با اجرای این برنامه ها، لرستان به عنوان پایلوت حفاظت از این گونه، اقدامات خوبی را انجام دهد.