آرشیو چهار‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۵۶۳
صفحه آخر
۱۶

کارگاه استیمنت نویسی با حمید سوری

موسسه پرسش از روز یکشنبه 29 دی ماه ساعت 17 میزبان کارگاهی با عنوان «گزاره هنرمند» می شود. این کارگاه با تدریس حمید سوری در طول دو جلسه برگزار می شود. حمید سوری درباره این کارگاه چنین نوشته: استیتمنت یا گزاره هنرمند چیست؟ آیا نوشتن آن ضروری است؟ چرا؟ چه نکاتی را باید در نوشتن گزاره مورد توجه قرار داد؟ این کارگاه دوجلسه ای تلاش می کند در جلسه اول به پرسش های فوق پاسخ داده و نمونه هایی برجسته را ارایه کرده و راه های نوشتن آن را توضیح دهد. در جلسه دوم، گزاره های نوشته شده شرکت کنندگان، مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی در جهت بهبود و ارتقای آن ارایه می شود.