آرشیو پنج‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۸۳
معارف
۶
سلوک عارفانه

انبیا برای مهار و تربیت انسان آمده اند

(بدان ای سالک راه خدا!) انبیا آمدند (انسان را) محدودش کنند، یعنی مهارش کنند. این حیوان افسارگسیخته که به هیچ حدی از حدود محدود نیست، اگر آزاد بگذارند، و این را تربیتش نکنند، افسارگسیخته است، به طوری که همه چیز را برای خودش می خواهد، و همه کس را فدای خودش می خواهد.

انبیا آمدند که این افسارگسیخته را مهارش کنند، و بیاورند تحت ضوابط و بعد از اینکه آن مهار شد، راه نشانش بدهند، برای اینکه تربیت بشود.

یک تربیتی که برسد به آن کمالاتی که تا آخر برای او سعادت است.