آرشیو پنج‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸، شماره ۵۵۷۸
فرهنگ: سینما
۱۰

خبر

رکورددار دبیری

سید محمد بهشتی: معمار، پژوهشگر و اندیشمند حوزه سینما و میراث فرهنگی است که فعالیت های چندین ساله اش در سمت دبیری جشنواره فجر به او این اجازه را داد تا جشنواره ای را با اهداف روشن هدایت کند. او از بنیانگذاران تحول فرهنگ در حوزه های معماری و سینمایی به شمار می رود که از جشنواره سوم تا دوازدهم، دبیری آن را به عهده داشته و در میان دبیران مختلف با ده دوره رکورددار دبیری این رویداد بوده است.

رکورددار دوم

علیرضا رضاداد: تحصیلکرده کارشناسی ارشد ادبیات فارسی است که سه جلدی «هزار و یک شب» هم از او منتشر شده است. او تاکنون دبیری شش دوره از جشنواره فیلم فجر (از جشنواره بیست و دوم تا بیست و پنجم و همچنین دوره های سی و دوم و سی و سوم) و همچنین دبیری شش دوره از جشنواره فیلم کودک را بر عهده داشته و اکنون به عنوان مشاور ارشد سازمان سینمایی ایران فعالیت می کند.