آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۷۲۷۷
بچه های کوچه پشتی
۱۶
کتابخانه

برایم شمع روشن کن

سارا که تازه 13 ساله شده و نوجوانی اش آغاز شده، در حال شناختن خود و دنیایی است که در آن زندگی می کند و در این میان باید با شرایطی نه چندان طبیعی مواجه شود.

او هر روز که از مدرسه برمی گردد با اینکه می داند کسی خانه نیست تا در را برایش باز کند، زنگ می زند. پدرش یک مهندس است که همیشه کار دارد. مادر سارا نیست و پدر در نبود مادر نمی تواند زندگی را درست اداره کند. پدر به سارا نمی گوید مادرش کجاست و چه وضعیتی دارد به خاطر همین ما هم از همان ابتدا که داستان را می خوانیم، از وضعیت مادر چیزی نمی دانیم. سارا نوجوانی اش را توی مترو جشن می گیرد و حتی پریسا، دوست صمیمی اش هم کنارش نیست. پدر هر شب دیروقت به خانه برمی گردد و هیچ توضیحی هم در کار نیست. سارا چقدر می تواند این وضعیت را تحمل کند؟

این خلاصه داستان کتاب «برایم شمع روشن کن» است که ماجرای دختر نوجوانی به نام سارا و مشکلاتش با خانواده و دنیای اطرافش را روایت می کند. مریم محمدخانی، نویسنده کتاب، اتفاقات مهم دنیای امروز را در زندگی دختری نوجوان در این داستان نشان می دهد.

کتاب برای نوجوانان 13 سال به بالا مناسب است و انتشارات افق آن را به چاپ رسانده است.