آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۹۷۰۶
شهرستان ها
۵

استاندار سمنان: دستگاه های اجرایی برای توسعه استان سمنان مشارکت کنند

سمنان- خبرنگار رسالت: علیرضا  آشناگر گفت: توسعه استان در بخش های مختلف مستلزم همراهی و همکاری همه دستگاه های اجرایی است. وی  در دیدار با مدیران کمیسیون هماهنگی بانک های استان سمنان اظهار داشت: همراهی و همکاری بانک های عامل استان سمنان در حوزه رونق تولید و اشتغال قابل توجه است. ایشان عملکرد بانک های عامل استان سمنان را در اجرای طرح های اشتغال محور مثبت ارزیابی کرد و  بر استمرار این روند مطلوب و اثربخش تاکید کرد. استاندار تصریح کرد: توسعه استان سمنان در بخش های مختلف اقتصادی و تولیدی منوط به همکاری همه دستگاه های اجرایی استان سمنان است. وی حمایت از کارآفرینان، صنعتگران و تولیدکنندگان را یکی از مهم ترین راهکارهای توسعه و تقویت واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی استان سمنان عنوان کرد و افزود: حمایت همه جانبه از این بخش ها منجر به ایجاد اشتغال پایدار و توسعه همه جانبه استان سمنان می شود. آشناگر با اشاره به تحریم و فشارهای سنگین دشمنان به ویژه در حوزه اقتصادی گفت: هدف دشمنان، از کار انداختن چرخه تولید اشتغال در کشور بود. وی اظهار داشت: وحدت و انسجام ملت ایران برابر دشمنان، تمامی توطئه های سوم آن ها را خنثی کرده است.