آرشیو پنج‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۲۲۴۰۴
معارف
۶
حجاب از دیدگاه رهبری

تنبه دیر هنگام، شتابزده و جنجالی اروپا در مسئله زن

اروپایی ها چون دیرتر از کشور های اسلامی و کشورهای غیر اروپایی وارد میدان شدند، نسبت به مسئله زن دیرتر تنبه پیدا کردند . می دانید که تا دهه های دوم این قرن(قرن بیستم)، هیچ زنی در هیچ جای اروپا ، حق رای نداشت، آنجاهایی هم که دموکراسی بود، زن حق صرف کردن مال خودش را نداشت. از دهه های دوم - یعنی از سال هزار و نهصد و شانزده یا هیجده به بعد - آرام آرام در کشورهای اروپایی، تصمیم گرفتند که به زن حق اعمال نظر و تصرف در سرمایه خود و حقوق اجتماعی متساوی با مرد بدهند. بنابراین، اروپا خیلی دیر از خواب بیدار شد و خیلی دیر مسئله را فهمید. مثل اینکه می خواهد با جنجال های دروغین، از لحاظ زمان، جبران این عقب افتادگی را بکند. البته در تاریخ اروپا، خانم هایی که ملکه می شدند و یا اشرافی بودند ، وجود داشت؛ اما حکم یک زن و زنان یک فامیل یا یک تیره یا یک طبقه، غیراز مسئله زن است. این تبعیض ها همیشه بوده است. خانم هایی هم بوده اند که در سطوح بالا قرار می گرفتند و مثلا ملکه کشوری می شدند و این امتیاز ، از طریق خانواده و میراث به آنها داده می شده است ؛ اما «زن» این طور نبوده و بر خلاف دید گاه های ادیان - که سالم و دست نخورده اش اسلام است و دیگر ادیان هم یقینا همین دیدگاه را دارند - به هیچ وجه در جامعه از حقوقی برخوردار نبوده است .

سخنرانی در دیدار گروهی از زنان پزشک سراسرکشور - 26/10/68.         

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای