آرشیو پنج‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۷۲۷۸
اقتصادی
۸
گزارش

یک پیش بینی داخلی از رشد اقتصادی 98

بدون نفت 1/8 درصد

مطابق با اعلام مرکز پژوهش های مجلس، هرچند به دلیل نرخ رشد منفی بخش نفت، رشد اقتصادی کشور در سال 98 هم چنان منفی خواهد بود، اما رشد اقتصادی بدون نفت در سال 98 حدود 1.8 درصد برآورد می شود. در بخش چکیده این گزارش آمده است: «با بازگشت بخش مهمی از تحریم های اقتصادی، اقتصاد ایران در سال 1397 عملکرد ضعیفی داشت. ازجمله میزان کاهش تولید صنعت بخصوص صنایع بزرگ نظیر خودروسازی و نیز صادرات نفت و میعانات گازی قابل توجه بود. از طرف دیگر، افزایش سطح قیمت ها (مصرف کننده و تولیدکننده) در حالی که سطح اسمی برخی مخارج نظیر مخارج جاری و عمرانی دولت و نیز سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش چشمگیری نداشت، رشد حقیقی برخی بخش ها نظیر ساختمان و خدمات عمومی را با کاهش قابل ملاحظه مواجه کرد. با توجه به اینکه در سال 1398 نیز بسیاری از عوامل مذکور ازجمله کاهش صادرات نفت، محدودیت های واردات و صادرات، کسری بودجه و... پابرجاست، انتظار اولیه بر آن بود که رشد اقتصاد غیرنفتی در سال 1398 نیز منفی باشد.»

به گزارش مهر به نقل از این مرکز، با این حال، برخی تحولات مثبت، شرایط را در بعضی بخش ها بهبود بخشیده است. توضیح آنکه اولا بارندگی های بیش از انتظار در سال آبی قبل، موجب شد که برآوردهای مثبت قبلی از رشد این بخش بهبود یابد. ثانیا تحولات بازار مسکن، حجم سرمایه گذاری در بخش ساختمان را در نیمه اول سال 1398 افزایش داده است. به نظر می رسد عمده این تحول ناشی از افزایش نسبی قیمت مسکن در مقایسه با تورم کلی اقتصاد بوده است. رشد تولید ساختمان های مسکونی در نیمه اول سال 1398 به اندازه ای بوده است که رشد منفی تولید ساختمان های دولتی(ناشی از کاهش حقیقی طرح های عمرانی) را نیز پوشش داده و رشد کل بخش ساختمان را به طور نسبتا قابل توجهی افزایش داده است. به نظر می رسد رشد بخش ساختمان نیز تاثیر مثبتی بر برخی بخش های صنعتی نظیر «لاستیک و پلاستیک»، «کاشی و سرامیک»، «سیمان» و «سایر کانی های غیرفلزی» داشته و رشد مثبت این بخش ها را نیز به دنبال داشته است.

با در نظر گرفتن ملاحظات فوق، هرچند به دلیل نرخ رشد منفی قابل توجه بخش نفت، رشد اقتصادی کشور در سال 1398 همچنان منفی خواهد بود، اما رشد اقتصادی بدون نفت در سال 1398 حدود 1.8 درصد برآورد می شود. توضیح آنکه رشد بخش کشاورزی 5.5 درصد، رشد بخش صنعت 1.5 درصد، رشد آب، برق و گاز 10 درصد، رشد بخش ساختمان 14.5 درصد و رشد بخش خدمات منفی 1.5 درصد برآورد می شود.

رشد منفی بخش خدمات عمدتا به دلیل رشد منفی بخش امور عمومی درنتیجه کاهش حقیقی مخارج جاری دولت و نیز افت ارزش افزوده بخش واسطه گری های مالی و بخصوص بخش بانکی به قیمت های ثابت در این سال است».