آرشیو سه‌شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۳۶۳۹
روزنامه فردا
۱۶
صنف

ابهام ها و تناقض ها در رویکرد ضد فساد

انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران در واکنش به وعده های قوه قضائیه در حوزه مبارزه با فساد و  حمایت از افشاکنندگان فساد و ابهام ها و تناقض هایی که در این باره وجود دارد، بیانیه ای صادر کرد. متن این بیانیه به این شرح است: «بدون تردید یکی از مهم ترین مشکلات جامعه ایران بالابودن شاخص فساد در آن است. مبارزه با آن نیز جز از طریق نظارت رسمی به همراه و با ترکیب نظارت های مدنی موثر ممکن نیست. وجود هر دو نظارت لازمه رسیدن به این هدف هستند. نظارت رسمی از طریق نهادهای بازرسی کننده و در نهایت دستگاه قضائی عملی می شود. نظارت مدنی نیز از طریق افراد و نهادهای مدنی به ویژه روزنامه نگاران و رسانه ها ممکن می شود. بدون وجود دومی، نظارت رسمی، غیرموثر و نمایشی خواهد بود. 

با توجه به این نکته و نیز بر اساس گفته های مقامات قضائی از جمله سخنگوی محترم آن که حمایت از «سوت زنان» و تامین امنیت آنان را به عنوان خط مشی این دستگاه اعلام کرده است، به نظر می رسد که در عمل چنین راهبردی رعایت نمی شود. اخیرا دو نفر از همکاران روزنامه نگار به علت انتشار و تاکید بر فسادهای گوناگون با شکایت طرف های ذی نفع به دادگاه احضار شده اند. البته حق هر کسی است که در برابر اتهامات علیه خودش به دادگاه مراجعه کند ولی مسئله این است که دستور رسمی و موثری برای بازکردن پرونده ای جهت رسیدگی به این فسادها صادر نشده است. و از فرد افشاگر برای کمک به رسیدگی قضایی دعوت نشده است. سوت زنی باید منجر به پیگیری قضایی شود ولی تجربه نشان داده است که هیچ اقدامی در این مورد صورت نمی گیرد و به جای آن برخی از افرادی که متهم شده اند فرصت را مغتنم می شمارند و از روزنامه نگار ضد فساد شکایت می کنند. در حقیقت ابتدا باید دستگاه قضایی و دادستانی برای هر یک از این موارد پرونده ای باز و رسیدگی کنند و در صورت صحت ادعاها متخلفین را مجازات کنند، در غیر این صورت به شکایات افراد بیگناه رسیدگی شود، نه آنکه هیچ اقدامی در برخورد با فسادهای افشاشده صورت نگیرد و فقط به شکایات افراد متهم شده علیه افشاکنندگان فساد رسیدگی گردد. این سیاست نه تنها کمکی به مبارزه با فساد نمی کند بلکه مشوق ارتکاب فساد نیز خواهد شد. 

انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران به طور جدی از ریاست محترم قوه قضائیه و نیز دادستان محترم تهران می خواهد که به وعده های داده شده این قوه جامه عمل بپوشانند و در مواجهه با سوت زنان و افشاکنندگان فساد پیش از هر گونه اقدام دیگری در رسیدگی قضایی علیه افراد متهم به فساد عمل کنند. ما پیگیر بازکردن پرونده موارد افشاشده روزنامه نگاران خواهیم بود».