آرشیو پنج‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۵۵۹۹
فرهنگ
۹
پشت صحنه

رونوشت به جناب سردبیر

علی رستگار و ساناز قنبری را که می شناسید؛ خبرنگارهای  سینمایی گروه فرهنگ و هنر. هر دو تا نیمه شب سه شنبه درگیر اختتامیه جشنواره فیلم فجر بودند، اما روز گذشته بدون هیچ تاخیری و البته کلی خسته و کلی هم با انرژی به روزنامه آمدند، آن هم بدون هیچ تاخیری. از راه نرسیده هم شروع کردند به کار برای این که امروز هم یک دو صفحه خاص برای جشنواره فیلم فجر بنویسند و پرونده اش را ببندند. علی رستگار تا دلتان بخواهد فیلم فجر از سر گذرانده و هر سال پای ثابت جشنواره ها بوده. آنقدر دقیق و خوش سلیقه است در سینما که نه فقط در ایام جشنواره در کل سال مرجع سینمایی اغلب همکاران است. از فیلم های ایرانی گرفته تا خارجی همه را دقیق می بیند و کارشناسانه درباره شان اظهار نظر می کند. همین فیلم انگل که چند روز پیش جوایز اسکار را درو کرد، از کشف های مهم رستگار بود که همه را هم به تماشایش دعوت کرد. خلاصه که یک علی رستگار است و یک سینما. هم طناز و شوخ است، هم خوش قلم و فیلم شناس. ساناز قنبری را هم که نگوییم برایتان. همان طور که در ایام جشنواره هر روز نقدهای رستگار را می خواندید، گفت وگوهای قنبری را هم در صفحات می دیدید. همکارمان ساکت و بی حاشیه است، سلیقه خاصی دارد و فیلم های هنری را ستایش می کند. هر روز هم برخی عناصر شرور گروه حسابی سر به سرش می گذارند و قنبری صبورانه می خندد. چرا اینها را گفتیم؟ برای این که برسیم به یک تشکر درست و حسابی از دو همکار سینمایی مان که از قبل شروع جشنواره تا بعد از پایانش که امروز باشد دقیق و جدی کار کردند و در پوشش رسانه ای فیلم فجر در همین جام جم خودمان گل کاشتند. البته بین خودمان بماند که خیال مان راحت است که جناب سردبیر حواسش به همه چیز هست و حتما به آن شیوه شیرین که باید از همکارانمان قدردانی خواهد کرد. البته چون فیش حقوقی و رقمش یک موضوع شخصی است، نه ما کاری به مبلغش داریم نه شما داشته باشید. خب ناخواسته در همین بخش اول پشت صحنه و تجلیل از همکاران برایتان گفتیم صفحات 10 و 11 امروز چه خبر است.

امروز صفحه 9 مهمان دارد، چه مهمانی! کیکاووس خان زیاری که جشنواره فیلم فجر حسابی برنامه صفحه اش یعنی سینمای جهان را به هم ریخته، امروز مهمان این صفحه است. بماند که او خودش السابقون مطبوعات است و اصلا صاحبخانه. زیاری از فیلم سینمای انگل برایتان نوشته و مطلبش هم حسابی جذاب و خواندنی است. از دستش ندهید.

صابر محمدی و آذر مهاجر دو روزنامه نگار خفن گروه هم در صفحه 12 آخر هفته با فرهنگ و هنری برایتان پخته اند که رویش یک وجب روغن است! این دو همکار باهوشمان از هیچ نکته خاصی نمی گذرند و با قلم جادویی شان این اتفاقات را خواندنی تر هم می کنند. خلاصه که بفرمایید آخر هفته و آشی که دو تا آشپز دارد، البته نه شور است و نه بی نمک، خیالتان راحت باشد.