آرشیو دو‌شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۹، شماره ۳۶۷۶
صفحه اول
۱

کرونا کابوس ترامپ

دکتر علی بیگدلی

در حالتی که ویروس کرونا تمامی جهان را به طور جدی درگیر خود کرده است، مشخصا می توان گفت این ویروس، جایگاه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا را به شدت ضعیف و تداوم کاخ سفیدنشینی اش را تهدید می کند. البته برخی «احتمال عقب افتادن انتخابات 2020 ایالات متحده» را محتمل می دانند؛ اما نمی توان آن را امری قابل وقوع دانست؛ البته می توان گفت شیوع همه گیر ویروس کرونا بر فضای سیاسی، انتخاباتی و رقابتی آمریکا اثری بسیار ملموس خواهد گذاشت که به طور مشخص می توان به کاهش میزان آرایی که قرار است آمریکایی ها به صندوق ها بیندازند، اشاره کرد. شناختی که از سبد رای مردم آمریکا وجود دارد، نشان می دهد این شرایط بیشتر به زیان ترامپ به عنوان نماینده حزب جمهوری خواه در انتخابات 2020 ریاست جمهوری ایالات متحده تمام خواهد شد. علت هم این است، آرای 35 تا 40 درصدی جمهوری خواهان در هر وضعیتی آرای ثابت است که در شرایط «عادی» تعدادش تغییر زیادی نمی کند؛ اما آرای دموکرات های آمریکا سیال است و بسته به شرایط و اتفاق ها، بالا و پایین می شود، به همین دلیل، حزب دموکرات امید دارد شرایط به وجودآمده ناشی از کرونا موجب افزایش رایشان در انتخابات ریاست جمهوری شود. در واقع کرونا باعث کاهش ارزش سهام و بازار بورس و همچنین پایین آمدن قیمت نفت شده است که این دو عامل می تواند به طورکلی فضای ذهنی آمریکایی ها را نسبت به شرایط و در نتیجه در تصمیم گیری شان در انتخابات تحت تاثیر قرار دهد. به هر حال مشاهدات نشان می دهدد که سطح درآمدی شهروندان آمریکایی به طور جدی تهدید می شود، با درنظرگرفتن اینکه حامیان حزب جمهوری خواه به مسائل اقتصادی و معیشتی بیشتر از حزب رقیب اهمیت می دهند و اکنون که شرایط از حالت عادی به وضعیت چالش برانگیز تبدیل شده، احتمال کاهش مشارکت در اردوگاه جمهوری خواهان بیشتر شده است. در چنین شرایطی، شانس ترامپ برای برنده شدن در رقابت مهم 2020 نسبت به روزهای پیشاکرونا کمتر شده است. به طوری که حتی با نگاهی اجمالی به مصاحبه های تلویزیونی رئیس جمهوری آمریکا به وضوح می توان دید دیگر از آن چهره شاداب و مغرور خبری نیست و نوعی اضطراب و استرس بر ترامپ غلبه کرده است؛ بنابراین باید تاکید کرد، کرونا روی فضای کلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تاثیر خواهد گذاشت که چنین احتمالی، موجی از نگرانی را در کمپین جمهوری خواهان و به ویژه ساکنان فعلی کاخ سفید به وجود آورده است.

دقیقا به همین دلیل دونالد ترامپ به تکاپو افتاده تا به هر طریق ممکن، دوباره به عنوان پیروز اصلی شناخته شود. در همین راستا به صاحبان مشاغل خرد، وعده بسته پیشنهادی داده است. با این توضیح که بودجه هزار میلیارد دلاری این طرح باید به تایید کنگره برسد که معلوم نیست چنین وعده ای تا روز انتخابات محقق شود یا خیر.

همچنین پنهان کاری ترامپ در اعلام رسمی شیوع کرونا که البته با انگیزه های انتخاباتی این اشتباه بزرگ را مرتکب شد، آمریکایی ها را هم در تامین مواد غذایی و هم در تهیه مواد و اقلام پزشکی و دارویی با مشکلات زیادی روبه رو کرد، به همین دلیل می توان گفت کرونا، به کابوسی خوفناک و هراس انگیز برای دونالد ترامپ تبدیل شده است.