آرشیو دو‌شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۹، شماره ۳۶۷۶
جامعه
۳
خبر

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه به رئیس جمهور خواستار شد

لزوم اعلام قرنطینه سراسری

دکتر محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور با ارسال نامه ای خطاب به حسن روحانی، ریاست جمهوری بر ضرورت اتخاذ استراتژی صحیح و قاطع در برابر کرونا تاکید کرد. در بخشی از این نامه آمده است: «براساس بررسی های علمی و نظر اساتید محترم پزشکی اپیدمیولوژی و مراجع بین المللی، تنها استراتژی پذیرفته شده و موفق برای کنترل این بیماری در حال حاضر برقراری ابعاد وسیع تر و شدیدتر کنترلی از سوی بالاترین سطوح نظام و دولت، با استفاده از تمام ظرفیت نهادهای مختلف کشور است. عدم توجه جدی به اعمال روش های علمی و قاطع برای مواجهه با این بیماری و ادامه امکان آزاد مسافرت های بین شهری و همچنین عدم اعمال محدودیت های جدی در تردد درون شهری، احتمال گسترش، ادامه و حتی عود این اپیدمی را به صورت نگران کننده افزایش داده است. یقینا هرروز تاخیر در اعمال این محدودیت ها منجر به عوارض جبران ناپذیری خواهد شد.