آرشیو سه‌شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۳۶۷۲
اندیشه
۱۵

او در آثارش باقی است

محمدعلی عمویی

با کمال تاسف و تاثر امروز بیست وششم اسفند 1398 قلب پرتپش و حساس رفیق گران قدر و مبارز آرمان خواه مان، دکتر فریبرز رئیس دانا از تپش باز ماند. این ضایعه بزرگ را به تمامی رفقا و دوستدارانش از صمیم قلب تسلیت می گویم. متاسفانه در شرایطی فریبرز عزیز را از دست داده ایم که به مناسبت شیوع و انتشار ویروس کرونا قادر به برگزاری مراسمی درخور نیستیم، هرچند دوستداران او حاضر به هرگونه فداکاری هستند ولی ما به استقبال ازدست دادن دیگر دوستان عزیزمان نمی رویم. دکتر رئیس دانا بی نیاز از معرفی است. او دکترای اقتصاد و نویسنده کتاب ها و مقاله های بسیاری است. او نه تنها در عرصه اقتصاد استاد ممتازی بود، که در زمینه مسائل اجتماعی و تحلیل سیاسی، شرایط زیست طبقات جامعه ایران به ویژه کارگران و دیگر طبقات زحمت کش مهارت چشمگیری داشت. به گفته مارکس «انسان در جسمش فانی است، اما در آثارش باقی است». فریبرز از جمله انسان هایی بود که همواره به یادماندنی است و سخنان و نوشته های آموزنده اش هرگز فراموش نخواهد شد. من و دوستان بسیار او با کوشش در راستای فهم و درک ایده های انسانی و حرکت در مسیر تحقق آرمان والایش یادش را گرامی می داریم و امیدواریم راهش همچنان پررهرو باشد.