آرشیو دو‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۳۶۷۱
سیاست
۳
خبر

سخنگوی وزارت کشور: متروها، اتوبوس رانی ها و پایانه های مسافری تعطیل نمی شوند

تسنیم: سیدسلمان سامانی معاون هماهنگی و سخنگوی وزارت کشور گفت: «در نشست رحمانی فضلی با متولیان ارشد حوزه های هفت گانه تخصصی وزارت کشور مقرر شد با برنامه ریزی مناسب ضمن رعایت بیشتر اصول بهداشتی و دستورالعمل های ابلاغ شده، از تعطیلی متروها، اتوبوس رانی ها و پایانه های مسافری درون شهری و برون شهری  خودداری شود».