آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۴۸۹۳
خبر
۸

دعای ماه مبارک رمضان: روز بیست و ششم

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم اجعل سعیی فیه مشکورا، و ذنبی فیه مغفورا، و عملی فیه مقبولا، و عیبی فیه مستورا، یا اسمع السامعین.

خدایا کوششم را در این ماه پذیرفته، و گناهم را آمرزیده، و عملم را مورد قبول، و عیبم را پوشیده قرار ده، ای شنواترین شنوایان.