آرشیو پنج‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۷۳۵۳
صفحه آخر
۱۶

دعای روز بیست و هفتم و روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

اللهم ارزقنی فیه فضل لیله القدر و صیر اموری فیه من العسر إلی الیسر و اقبل معاذیری و حط عنی الذنب و الوزر یا رءوفا بعباده الصالحین

خدایا در این ماه فضیلت شب قدر را روزی ام ساز و کارهایم را از سختی به آسانی برگردان و پوزش هایم را بپذیر و گناه و بار گران را از گردنم بریز، ای مهربان به بندگان شایسته.

اللهم وفر حظی فیه من النوافل و اکرمنی فیه بإحضار المسائل و قرب فیه وسیلتی إلیک من بین الوسائل یا من لا یشغله إلحاح الملحین

خدایا بهره ام را در این ماه از مستحبات فراوان کن، و مرا با تحقق درخواست ها اکرام فرما و از میان وسایل، وسیله ام را به سویت نزدیک کن، ای که پافشاری اصرارورزان مشغولش نسازد.