آرشیو پنج‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۴۶۵۳
خواندنی ها
۱۳
نگاه

آقای حداد! فارسی را پاس بدارید!

سید زین العابدین صفوی

سید زین العابدین صفوی در حساب های خود در شبکه های اجتماعی با غلامعلی حداد عادل شوخی خواندنی کرده است. صفوی نامه ای از حداد عادل را زیر ذره بین گذاشته که در آن از رییس جمهور درخواست می شود دولتی ها فارسی را پاس بدارند، حال آنکه خود نامه حدادعادل مملو است از واژه های عربی است.

آقای حدادعادل در نامه ای از رییس جمهور خواسته است که به دست اندرکاران بهداشت فرمان دهد که در گفتار خود واژه های بیگانه ای را که همسان فارسی دارند، به کار نبرند. او در کنار نامه اش شماری از آن واژه های بیگانه و همسان فارسی شان را نیز فرستاده است.

من با آقای حداد عادل در این باره بسیار همدل و همسویم و پیشنهاد وی را سزاوار پافشاری می دانم. ولی از او انتظار است در پاسداشت دیگر زبان های بومی ایرانیان هم -که رو به سوی نابودی دارند - برابر قانون اساسی تلاش کند. همچنین او بهتر است اندکی هم نگران عربی شدن زبان فارسی باشد. نیک می دانم که زبان عربی، زبان قرآن ما است و این دو زبان خویشاوند یکدیگر شده است. اما فارسی آن اندازه هم بی توشه وتنگدست نیست که آقای حداد در یک نامه نیم برگی، بیش از چهل واژه عربی بنویسد و همسان ها و جایگزین های ساده فارسی آنها را پیدا نکند. در اینجا برخی از واژه های عربی آن نامه را با واژه های رسای فارسی (#جایگزین) می کنم تا روشن شود که آقای حداد خودش تا چه اندازه فارسی را پاس می دارد.

جناب حجت الاسلام و المسلمین روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در دو ماه اخیر (#گذشته) که کشور ما، مثل (#مانند) همه کشورهای جهان، گرفتار بیماری ناشی (#برخاسته) از ویروس کرونا شده اهتمام (#تلاش) جنابعالی (#شما- بزرگوار) و مدیران (#گردانندگان) ارشد (#بلند-پایه) و مسوولان امر (#دست- اندر-کاران) سلامت (#بهداشت) در کشور به مقابله (#رویارویی) با این بیماری البته (#بی-گمان) درخور تقدیر (#ارج- نهادن) و تشکر (#سپاسگزاری) است، لکن (#ولی) فراوانی و تنوع (#گوناگونی) برنامه های رسانه ای در باب(#باره) کرونا سب شده (#چنین-پیامدی- دارد) که بسیاری از اصطلاحات (#کاربردها) و لغات (#واژه های) تخصصی (#کارشناسی) که معادل (#همسان) فارسی (#پارسی) هم دارند به همان صورت (#گونه) فرنگی به کار گرفته شود که ممکن است (#شاید) در آینده به همین صورت (#گونه) در زبان فارسی رواج (#گسترش) یابد و مهم تر از آن، جوازی برای استفاده (#بهره-گیری) از سایر (#دیگر) لغات (#واژه ها) و اصطلاحات خارجی (#بیگانه) محسوب شود. (#به- شمار-آید.) به پیوست، فهرستی (#شماری) از این لغات ((#واژه-ها) و اصطلاحات همراه با معادل (#همسان) فارسی آنها تقدیم (#پیشکش) می شود تا با دستور جنابعالی (#شما- بزرگوار) به جای لغات (#واژه-های) بیگانه در بیانات (#گفتارهای) مسوولان (#دست-اندر-کاران) و رسانه ها مورد توجه قرار گیرد (#به-کار- برده- شود).