آرشیو پنج‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۴۶۵۳
صفحه آخر
۱۶
کتاب روز

دانشگاه و دولت - ملت سازی

کتاب «دانشگاه و دولت- ملت سازی» نوشته مارک کویک و دیگران به ترجمه آریا متین و ایمان بحیرایی منتشر شد.

دانشگاه امروزی در اثر چرخش های فرهنگی، اجتماعی و فناوری در عصر حاضر دستخوش تغییراتی شده و این تغییرات موجب ظهور مفاهیم تازه ای در مطالعات آموزش عالی، علم و فناوری شده است. در این بستر جهانی در سال های اخیر مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری نه تنها مورد توجه واقع شده بلکه در نظام شناخت و آینده نگری آموزش عالی اهمیت محوری پیدا کرده است. فهم چالش های پیش روی آموزش عالی و انتظارات از آن با تکیه بر مولف های درونی و بیرونی نظام علم، وضعیت فعلی و آینده نگری تعاملات میان دانشگاه و محیط پیرامون به مدد مطالعات فرهنگی و اجتماعی ممکن می شود. «دانشگاه و دولت- ملت سازی» با شمارگان هزار نسخه در 300 صفحه به بهای 29 هزار تومان از سوی انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.