آرشیو پنج‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۴۸۹۴
خبر
۸

دعای ماه مبارک رمضان : روز بیست و هفتم

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم ارزقنی فیه فضل لیله القدر و صیر اموری فیه من العسر إلی الیسر و اقبل معاذیری و حط عنی الذنب و الوزر یا رءوفا بعباده الصالحین

خدایا در این ماه فضیلت شب قدر را روزی ام ساز و کارهایم را از سختی به آسانی برگردان و پوزش هایم را بپذیر و گناه و بار گران را از گرده ام بریز، ای مهربان به بندگان شایسته.