آرشیو شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۷۳۵۴
صفحه آخر
۱۲

سخن روز

امام علی علیه السلام: الصبر ان یحتمل الرجل ما ینوبه و یکظم ما یغضبه. صبر آن است که انسان گرفتاری و مصیبتی را که به او می رسد تحمل کند و خشم خود را فرو خورد.