آرشیو شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۷۳
اخبار کشور
۲

دعای روز بیست ونهم ماه مبارک رمضان

اللهم غشنی فیه بالرحمه و ارزقنی فیه التوفیق و العصمه و طهر قلبی من غیاهب التهمه یا رحیما بعباده المومنین

«خدایا! در این روز مرا با رحمتت بپوشان و یاری ات و دوری از گناهان را روزی ام فرما و دلم را از تاریکی اوهام باطل، پاک کن. ای مهربان به بندگان مومن خویش!»