آرشیو شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۷۳
معارف
۸
زیبایی های ماه مبارک رمضان در بیان رهبری

فطر؛ آغاز دوباره زندگی معنوی

هر عید فطری، برای انسان مسلمان آگاه هوشیار می تواند یک روز عید حقیقی باشد. روز شروع دوباره زندگی معنوی و روحی؛ مثل بهار برای گیاهان و درختان. انسانی که ممکن است در طول سال دچار انواع آلودگی ها و گناهان شود و انسانی که بر اثر هوای نفس و خصلتها و صفات زشت، خود را تدریجا از ساحت رحمت الهی دور کرده است، هر سال از طرف پروردگار عالم از یک فرصت استثنایی برخوردار می شود و آن فرصت، ماه مبارک رمضان است. در طول ماه رمضان، دل ها نرم می شود، روحها تلالو و درخشندگی پیدا می کند، انسان ها آماده قدم نهادن در وادی رحمت خاصه الهی می شوند و هر کس به قدر استعداد، همت و تلاش خود، از ضیافت عظیم الهی برخوردار می گردد. بعد از آنکه این ماه مبارک به پایان رسید، روز شروع سال جدید، روز عید فطر است. یعنی روزی که انسان می تواند با استفاده از دستاوردهای ماه رمضان، راه مستقیم الهی را پیش گیرد و از کجراهه ها پرهیز کند.

همه همت انبیا و اولیا و اوصیا و صالحین و صدیقین، این بوده است که انسان، دشمن درونی خود را که نفس اماره اوست، کشف کند و از آن بپرهیزد. این، راز بزرگ دست یافتن به مقامات و مراتب معنوی و الهی است. انسان از این رهگذر است که می تواند از فرشته هم بالاتر برود. امروز همان روز است، عزیزان من! همه ما کسانی که این ماه مبارک رمضان را پشت سر گذاشته ایم ان شاءالله بقدر همت و استعداد خود از آن ضیافت و سفره گسترده الهی استفاده کرده ایم و هرکس توشه و دستاوردی از ماه رمضان برده است. با اتکا به این دستاورد، بیایید همه ما از امروز سعی کنیم بخشی از عیب های درونی و نفسانی را از خودمان دور سازیم. این، به دست ما و در اختیار ماست: و من جاهد فانما یجاهد لنفسه؛ کسی که جهاد و تلاش کند، برای خود جهاد می کند؛ (عنکبوت، 6) هرچه هم از این مجاهدت، عاید شود در درجه اول متعلق به خود ماست. اخلاقیات نادرست و زشت را در خودمان کشف کنیم که این، یک قسمت دشوار از آن مجاهدت است. درباره خودمان دچار خودشیفتگی نشویم. عیب هایمان را ببینیم و آنها را مثل فهرستی در مقابل خودمان قرار دهیم. با استفاده از توشه ای که از ماه رمضان به دست آورده ایم که همان رقت قلب و اراده و صفا و خلوص و ان شاءالله طاعات مقبول است سعی کنیم از این فهرست، مقداری را حذف نماییم. اگر حسودیم، حسد را؛ اگر لجوجیم، لجاجت را؛ اگر در راه های زندگی، تنبل و بی نشاطیم، تنبلی و کسالت را؛ اگر بددل و بدخواه دیگرانیم، بددلی و بدخواهی را؛ اگر سست عهدیم، سست عهدی را؛ اگر پیمان شکنیم، بی وفایی را. هر عیبی را که از لحاظ اخلاق در ما وجود دارد، به برکت ماه رمضان و روز عید فطر، تا آنجا که می توانیم از فهرست و سیاهه اعمال بدمان پاک کنیم و بر سر آن بایستیم و پیش برویم. بدانید که خدای متعال در این راه به کسانی که مجاهدت کنند کمک خواهد کرد. خدای متعال شما را در میدان مجاهدت برای رسیدن به کمال، تنها نمی گذارد و اولین سود، به خود هر شخص می رسد. علاوه بر این، منافع مبارزه با نفس، اصلاح نفس و مجاهدت درونی در راه خدا که جهاد اکبر است مخصوص خود شما هم نمی ماند؛ بلکه جامعه و کشور و ملت و اوضاع کشور و اوضاع سیاسی و عزت بین المللی و اوضاع اقتصادی و وضع زندگی و خلاصه دنیا و آخرت مردم، از این رهگذر رونق و تلالو و درخشش پیدا می کند. آن وقت است که این ملت که بحمدالله لیاقت های خود را در طول سال های متمادی به اثبات رسانده است، مانند مشعل درخشانی در مقابل چشم ملت های دیگر خواهد درخشید؛ از او استفاده خواهند کرد و اخلاقش را الگو قرار خواهند داد.

از خدا کمک بگیریم تا در این راه قدم برداریم و گناهان را یکی پس از دیگری ترک کنیم. اخلاق فاسد را یکی پس از دیگری از خود دور سازیم. خود را انسان طراز قرآن و طراز اسلام بسازیم و بپردازیم. آن وقت است که خدای متعال هم، به همه وعده های خود درباره این ملت عمل خواهد کرد و برکاتش یکی پس از دیگری بر شما نازل خواهد شد.