آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۷۳۷۹
صفحه آخر
۲۰

بهمن کیارستمی؛ تاسیس بنیاد کیارستمی راه حلی برای انتشار آثار پدر

به پیشنهاد برادرم (احمد کیا رستمی) بنیادی در امریکا تاسیس شده که به هر ترتیب پیگیر کارهای مختلفی بوده که ازجمله آنها می توان به بازسازی فیلم های قدیمی، انتشار تعدادی از فیلم ها و مواردی از این دست اشاره کرد. با وجود اینکه این بنیاد تاکنون کارهای مفیدی در اروپا و امریکا انجام داده، در ایران تاثیرگذار نبوده و فعالیتی نداشته است. این یکی دو روز از میان یادداشت ها و نظرهای گوناگونی که می خواندم پیشنهاد آقای پرویزجاهد برای تاسیس بنیادی درایران که مسئولیت حفظ وانتشارآثاررا برعهده بگیرد، به نظرم پیشنهاد قابل تاملی است.امیدوارم نتیجه این حواشی، تاسیس بنیادی باشد که حضور وارثان درآن موثر باشد اما بازدارنده نباشد و به جای سنگ اندازی، راه را برای انتشار آثار هموار کند.

بخشی ازصحبت های فرزند عباس کیارستمی با ایلنا