آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۰
فرهنگ و هنر
۲۵
پیشنهاد تئاتر

ابر شلوارپوش

تا 15 تیرماه/  تالار مولوی /  ساعت 19

 نویسنده و کارگردان:

علیرضا اخوان

 بازیگران: علیرضا اخوان

 مشاور کارگردان:

داریوش مودبیان

 قیمت بلیت: 30 هزار تومان

درباره نمایش: غیاب تنها به منزله پیامد حضور دیگری می تواند مطرح باشد؛ این دیگری ست که مرا ترک می کند، این منم که به جا می مانم. دیگری در وضعیت عزیمت دائم، درحال سفر کردن است. دیگری برحسب وظیفه اش می گریزد می میرد از بین می رود. من، من که وظیفه ای به عکس دارم، عاشقم. ساکن و بی جنبش، معلق همچون بسته ای که در گوشه پرت ایستگاهی جا مانده. هرکس در رنج کشیدن تنهاست، هرکس رنج را از مسیر خودش درک می کند، پس رنجی که فرد می کشد توسط دیگران به سنجش در نخواهد آمد.