آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۷۳۷۹
ایران زمین
۶

قلعه سنگ بست زواره از مالکیت میراث فرهنگی خارج شد

ثبت نکردن صلح نامه بین میراث فرهنگی زواره و مالکان قلعه تاریخی زواره باعث شد تا این قلعه تاریخی به فروش برود و یک دانگ هدیه شده نیز از مالکیت میراث فرهنگی خارج شود. این فروش به واکنش اعتراضی فعالان میراث فرهنگی منجر شد اما «مهدی مشهدی» رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اردستان می گوید: «هدف اداره میراث فرهنگی، حفظ این بنای تاریخی است و حتی از سرمایه گذار بخش خصوصی هم استقبال می کند.»

قلعه «سنگ بست» در قرن پنجم هجری قمری به دست ابوعلی دهدار زواره ای بنا شد. سنگ بست در حالی به فروش رفت که در فهرست میراث ملی قرار دارد.

به گفته مهدی مشهدی مراحل مزایده و فروش بدون اطلاع سازمان میراث فرهنگی بوده و قیمت کارشناسی، ارزش واقعی ملک نیست.

حسینعلی میرزایی رئیس دادگستری اعتراض میراث فرهنگی را وارد نمی داند: «از لحاظ قانونی پاسخ استعلام اداره ثبت و اسناد برای دادگاه ملاک است که اساسا اداره میراث فرهنگی جزو مالکین نبوده و این اداره تنها با ارائه صلح نامه عادی مدعی مالکیت است. چرا میراث فرهنگی زودتر از این برای اخذ سند رسمی اقدام نکرده است؟»به گفته میرزایی خریدار تعهد رسمی داده که هرگونه تخریب یا ساخت و ساز این بنا با اجازه میراث فرهنگی اردستان باشد.