آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۰
نفت ، پتروشیمی و کالاهای پایه
۱۶
تحلیل

بررسی تکنیکال قیمت نیکل

سمانه عاملی (تحلیلگر بازار)

روند کلی قیمت فلز نیکل، صعودی برآورد می شود. در چهار هفته گذشته قیمت این فلز با حدود 7/ 2 درصد افزایش از 12 هزار و 345 دلار به 12 هزار و 677 دلار رسید. در چند هفته آینده این فلز اهداف قیمتی بالاتری مثل 14 هزار و 400 دلار را دنبال می کند که سه محدوده ممکن است مانع رسیدن به این هدف قیمتی شوند که به آنها مقاومت می گوییم.

محدوده 13 هزار دلار، 13 هزار و 400 دلار و 13 هزار و 800 دلار را می توان به عنوان اعداد مهم مقاومتی قیمت فلز نیکل در چند هفته آتی در نظر داشت. البته روند نزولی کوتاه مدت نیز می تواند نقش مقاومتی ضعیفی ایفا کند، در صورتی که قیمت به هر دلیلی از جمله واکنش به محدوده های مقاومتی، کاهش یافت. علاوه بر محدوده های حمایتی 12 هزار و 250، 11 هزار و 750 و 11 هزار و 200 دلار، محدوده خط روند صعودی میان مدت می تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت ها شوند.

روند کوتاه مدت- نزولی قوی

در صورت ادامه روند نزولی کوتاه مدت مهم ترین منطقه ای که می تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت ها شود، محدوده 12 هزار و 250 دلار است. شکسته شدن این محدوده قیمتی به سمت پایین روند صعودی کلی را با مشکلاتی روبه رو می کند و ترس ها را برای ادامه روند نزولی افزایش می دهد. این منطقه برای تحلیلگران محافظه کار از اهمیت خاصی برخوردار است. به نظر می رسد قیمت، برای عبور از محدوده قیمتی 12 هزار و 250 دلار به سمت پایین با مشکلاتی مواجه شود. در صورت افزایش قیمت فلز نیکل، محدوده خط روند نزولی کوتاه مدت می تواند نقش مقاومت را داشته باشد. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا مخصوصا با حجم زیاد نشانه صعودی خواهد بود و امیدها را نسبت به بالا رفتن قیمت ها افزایش می دهد، محدوده خط روند نزولی کوتاه مدت برای تحلیلگران جسور از اهمیت خاصی برخوردار است. در صورت شکسته شدن روند نزولی کوتاه مدت، مهم ترین منطقه ای که می تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت ها شود، محدوده 13 هزار دلار است. شکسته شدن این محدوده مقاومتی به سمت بالا نشانه صعودی نیست ولی امیدها را برای تشکیل روند صعودی افزایش می دهد.

روند میان مدت - صعودی شکسته شده

در صورت ادامه کاهش قیمت ها مهم ترین منطقه ای که می تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت ها شود، محدوده 11 هزار و 750 دلار است. شکسته شدن این محدوده حمایتی به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و ترس ها را برای تشکیل روند نزولی افزایش می دهد، این منطقه برای تحلیلگران محافظه کار از اهمیت خاصی برخوردار است. به نظر می رسد قیمت، برای عبور از محدوده قیمتی 11 هزار و 750 دلار به سمت پایین با مشکلاتی مواجه شود.در صورت افزایش قیمت این فلز، خط روند صعودی شکسته شده می تواند نقش مقاومت قوی را داشته باشد. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین نشانه نزولی نیست ولی روند صعودی کلی را با مشکلاتی روبه رو کرد. محدوده خط روند شکسته شده نزولی برای تحلیلگران محافظه کار از اهمیت خاصی برخوردار است. در صورت افزایش قیمت ها در میان مدت مهم ترین منطقه ای که می تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت ها شود، محدوده 13 هزار و 400 دلار است. شکسته شدن این محدوده مقاومتی به سمت بالا خصوصا با حجم زیاد نشانه صعودی است. این محدوده برای تحلیلگران محافظه کار از اهمیت خاصی برخوردار است. قیمت، برای عبور از محدوده قیمتی 13 هزار و 400 دلار به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.

روند بلندمدت- نزولی شکسته شده

در صورت کاهش قیمت ها محدوده خط روند نزولی بلندمدت شکسته شده می تواند نقش حمایت بسیار قوی داشته باشد. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا، امیدها را برای تشکیل روند صعودی افزایش داد. این ناحیه برای تحلیلگران محافظه کار اهمیت زیادی دارد.