آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۰
اصناف و تشکل ها
۳۰
یادداشت

اتحاد اصناف؛ رمز پایداری

ایمان مهدی زاده (پژوهشگر توسعه پایدار)

در بحبوحه شرایطی که ویروس کووید- 19 همه مرزها را درنوردیده و سنگین ترین ضربه های اقتصادی قرن گذشته را به پیکر جوامع انسانی وارد کرده، اتحاد یک گزینه قوی برای افزایش تاب آوری مردم به حساب می آید. ایجاد اتحاد و روحیه امیدبخش از یک سو و رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی دیگر یکی از مهم ترین شرایط برای گذار از این گدار دشوار است. اصناف و تشکل ها به عنوان پایه ای ترین نهادهای مدنی در شهرها می توانند با استراتژی های هدفمند و مشخص، خود و همکارانشان را از این وضعیت مصون نگه دارند. ویروس نادیدنی کووید- 19 که دشمن شماره یک انسان لقب گرفته بیش از همه ارتباطات انسانی را هدف قرار داده و امکان حضور در هر تجمعی را خطرناک کرده است. مسوولان هر صنف که طی انتخابات به مثابه بزرگان آن صنف بوده و اغلب پیشکسوتان و بزرگان آن نهاد به حساب می آیند باید برای مقابله با کرونا و نجات از این شرایط دشوار راهکارهایی ارائه دهند که صنوف مختلف بتوانند از این مرحله به سلامت عبور کنند. طی دوران هجوم کرونا اغلب آموزش ها حتی کنسرت ها به فضای مجازی منتقل شد و ابزار شبکه های اجتماعی کاربرد و ارزش ارتباطی خود را به رخ تصمیم گیران جامعه کشید.

شرایط موجود در کشور علاوه بر مجموعه تحریم ها، کسبه و بازاریان را دچار تشویش های شغلی کرده است. معمولا در بحران هاست که افراد یک جامعه میزان وفاداری خود نسبت به شعارها و حرف هایشان را تعیین می کنند. خلاقیت و همبستگی اصناف و تشکل ها می تواند ضمن حمایت از حقوق صنفی به اقتصاد شهری ثبات بخشد. برای هر شهروندی پیش آمده که شاهد یک کالای با یک کیفیت، اما دارای قیمت های متفاوتی باشد و هر کس بنا به نوع معرفی آن کالا، قیمت را اعلام کند. این مهم و نبود نرخ واحد برای هر کالا باعث افت اعتماد مشتری و مصرف کننده به بازار می شود که یکی از آفت های کسب وکار است. وقتی کالا یا خدمات، دچار چندقیمتی شود اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی بیش از هر سودی، زیان بزرگ محاسبه می شود و خدمات دهندگان و تولیدکنندگان آن اصناف در درازمدت بیشترین خسارت را خواهند دید. لذا اصناف با روش های نوین آنلاین و به روزرسانی ارتباطات و اطلاعات همکاران، می توانند در ثبات بخشی بازار و حفظ سرمایه اجتماعی (اعتماد مشتری) نقش پررنگی داشته باشند. یکی از آفت های دیگر کسب و کار در این روزها وجود کالاهای قاچاق یا به اصطلاح فیک در بازار است. وجود کرونا محدودیت هایی در بازارهای حضوری ایجاد کرده و به تبع آن سرکشی بازرسان اصناف کمترشده است. در چنین شرایطی رعایت اخلاق صنفی و شهروندی گام مهمی برای برون رفت از این روزهاست. رسانه های اصناف و تشکل ها صرفا نباید به صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها دل خوش کنند. در این وضعیت، آموزش و اطلاع رسانی مستمر به شهروندان که بتواند زمینه شناخت اجناس تقلبی و خدمات بی کیفیت را فراهم کند یک رکن مهم صنفی محسوب می شود. شکست پیامدهای کرونا در گرو رعایت اخلاق و مسوولیت اجتماعی شهروندان در کوچک ترین نهادهای مدنی است. خانواده ها به طور مسلم دارای اتحاد هستند و پس از آن اصناف، نهاد مدنی در هر شهر به حساب می آیند.