آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۵۶۹۲
فرهنگ: ادبیات و هنر
۱۰
خوش خبر

ترجمه «شاهنامه» فردوسی به زبان عربی

علی زلیخه از ترجمه «شاهنامه» فردوسی به زبان عربی خبر داد و خواستار مشارکت ایران در چاپ کتاب های فرهنگی شد.

 او ترجمه عربی «منطق الطیر» فریدالدین عطار را که  مجوز چاپ آن را نیز از وزارت اطلاع رسانی سوریه گرفته است به رایزن فرهنگی ایران تقدیم کرد و خواستار همکاری این نمایندگی برای چاپ و انتشار این اثر شد.