آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۱
بازارچه
۱۹

افزایش 40 درصدی قیمت تخم مرغ

نمودار امروز بازارچه مربوط به یکی از جنجالی ترین کالاهای اساسی است. مطابق مشاهدات خبرنگاران «دنیای اقتصاد» تخم مرغ در خیابان انبار نفت شانه ای 18 هزار تومان عرضه می شود و درسطح شهرقیمت آن به 20 هزار تومان رسیده است. به رغم اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان حمایت و وزارت صمت هنوز قیمت این کالا کنترل نشده است. متوسط قیمت تخم مرغ از خردادماه سال گذشته که کیلویی7هزار و 700 تومان بود در ادیبهشت امسال به کیلویی 11 هزار تومان رسید؛ اما در این مدت قیمت تخم مرغ نوسان زیاد را طی کرد و همچنان که از نمودار قیمتی آن مشخص است از مهرماه سال گذشته تا فروردین ماه امسال همچنان روند صعودی را طی کرد. اما بیشترین رشد قیمت مربوط می شود به ماه های خرداد و تیر سال گذشته که یکباره از کیلویی 7هزار و 700 تومان به حدود 9 هزار و 500 تومان رسید. پس از آن در فصل تابستان قیمت آن اندکی کاهش یافت، کاهشی که بعد از آن دیگر تکرار نشد تا اردیبهشت ماه امسال که از 11هزار و 500 تومان به 11 هزار تومان رسید.