آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۱
کدال
۱۱
یادداشت

درخشش صنعت دارو

مهدی رضایتی (کارشناس بازار سرمایه)

 براساس آخرین گزارش منتشرشده روی سامانه کدال، 34 شرکت دارویی بورسی (بدون احتساب هلدینگ های دارویی) در سال 1398 مجموعا به سود خالصی معادل 3800 میلیارد تومان دست یافتند که نسبت به سود 1750 میلیارد تومانی سال 1397 بیش از 110 درصد رشد داشته است.

اگر گذری بر ترازنامه تجمیعی هم داشته باشیم، مشاهده می شود که مجموع مطالبات شرکت ها از 7600 میلیارد تومان به 11500 میلیارد تومان رسیده است. اگر قصد داشته باشیم وضعیت مطالبات داروسازها را بسنجیم بهترین معیار محاسبه دوره وصول مطالبات است. این شاخص نشان می دهد دوره وصول مطالبات داروسازها از 319 روز در فصل چهارم 1397 به 78 روز در فصل چهارم سال 1398 رسیده که اتفاق مبارکی برای صنعت است. همچنین مانده تسهیلات مالی از 4500 میلیارد تومان به 4900 میلیارد تومان رسیده که نشان از رشد محدود تسهیلات مالی دارد.

وضعیت بازار داروسازها

نسبت قیمت به سود محقق شده صنعت دارو به سطح بی سابقه 34 واحدی رسیده است. بازدهی یک ساله صنعت دارو حدود 450 درصد بوده است و از این حیث در رتبه های میانی در بین سایر صنایع قرار دارد. مانند بسیاری از صنایع دیگر توجیه بنیادی قیمت های فعلی یا میزان جذابیت نمادهای بورسی به روند متغیرهای کلان بستگی دارد.

نرخ ارز یارانه ای

در حال حاضر مواد اولیه داروسازها همچنان از محل دلار 4200 تومانی تامین می شود که نقش کلیدی در روند آتی دارد. طی هفته های گذشته بخشی از یارانه حذف شد و سیاست گذار از پایان تخصیص دلار به موادی نظیر مکمل های دارویی خبر داد. در حال حاضر دولت شدیدا در مضیقه ارزی قرار دارد و به نظر می رسد به رغم خواست باطنی، مجبور به حذف تخصیص ارز 4200 تومانی در آینده ای نزدیک است. اما اثر این اقدام چه خواهد بود؟ اگر رویه ای مانند آنچه در گذشته بوده در پیش گرفته شود، افزایش نرخی متناسب به داروسازها اعطا خواهد شد به طوری که حاشیه سود ثابت می ماند یا مقداری افزایش خواهد یافت. از آنجا که نرخ ارز مواد بسته بندی و مکمل تاکنون حذف شده است، رشد نرخ فروش کمتر از رشد نرخ ارز خواهد بود. به طور مثال اگر نرخ دلار از 4200 به 15000 تومان برسد (رشد 257درصدی) رشد نرخ فروش به مراتب کمتر خواهد بود.

اثر موجودی مواد

موجودی مواد داروسازها اغلب به اندازه تولید 6 ماه تا یک سال خواهد بود. این اهرم موجب می شود در شرایط تورمی، حاشیه سود برای یک سال مالی جهش پیدا کند که اثرگذاری آن بر قیمت سهم قابل توجه خواهد بود. براساس ترازنامه تجمیعی موجودی مواد و کالا در پایان سال 98 حدود 4 هزار میلیارد تومان است که کل مواد اولیه مصرفی در سال 98 حدود 8 هزارمیلیارد تومان تخمین زده می شود.

ریسک های پیش رو

رشد نرخ فروش بار تحمیل شده به بیمه ها را افزایش می دهد و با توجه به مصارف دولتی دارو و خدمات تامین اجتماعی، امکان افزایش دوره وصول و در نتیجه کمبود نقدینگی در داروسازها بیشتر خواهد شد.

همچنین در بین داروسازها نمادهایی وجود دارند که رشد سودآوری آتی را پیشخور کرده اند و در انتخاب سهام توجه به اهرم عملیاتی (هزینه های ثابت)، اهرم مالی (هزینه های مالی)، ترکیب محصولات، میزان موجودی و نسبت قیمت به سود آتی باید مدنظر قرار داده شود.