آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۶۷۹
صفحه آخر
۱۶
کتاب روز

فرش و فرشبافی در ایران

کتاب «فرش و فرشبافی در ایران» تالیف سیروس پرهام از سوی انتشارات مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهش های ایرانی و اسلامی) به طبع رسیده است. کمتر مردمی در جهان، جلوه های گوناگون فرهنگ و هنر خویش را در قرون و اعصار متمادی، از سپیده دم تاریخ تا روزگار ما، چنین زیبا و فریبا در گره های به هم پیوسته و رنگین تار و پود در برابر چشم مردم صاحب نظر قرار داده اند: فرش ایرانی تابلویی از شکوه چشم نواز و روح پرور باغ ها و بوستان هایی است که از گذشته های دور به نام کشور ما شناخته می شده و نشانه هایی از دیگر هنرهای ایران، چون نگارگری و صورتگری و حتی خوشنویسی، با ظرافتی شگفت انگیز در آن به جلوه گری درآمده است، چندان که در شرق و غرب عالم، دستبافت های هنرمندان ایرانی، زینت بخش موزه ها و خانه های هنردوستان گیتی است.

 کتاب «فرش و فرشبافی در ایران» در شش فصل تنظیم و تدوین شده است که شامل انواع فرش دستباف، مقدمه تاریخی و فرشبافی ایران پیش از اسلام، فرشبافی پس از اسلام تا پایان سده 9 ق، عصر زرین فرشبافی، از دوره افشاریان تا عصر حاضر، فرش و دیگر دست بافت های عشایر می شود.

چاپ اول کتاب «فرش و فرشبافی در ایران» در قطع وزیری و 216 صفحه به شمارگان 500 نسخه و به قیمت 135هزار تومان، از سوی انتشارات مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهش های ایرانی و اسلامی) به طبع رسیده است.