آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۱
روند
۱۴

بررسی تکنیکال کانی های غیرفلزی: صعود در پس یک اصلاح

محمدحسین کیانی (تحلیلگر بازار سرمایه)

در گروه کانی های غیر فلزی، شاخص روی خط روند 3 ماهه در حال حرکت است. گام های صعودی همواره قوی بوده است. در حال حاضر این گروه وارد فاز اصلاحی شده است که به نظر نزدیک ترین حمایت برای آن تقاطع فیبوی 38درصد اصلاحی و خط روند حمایتی (صعودی) یعنی حوالی 60هزار و 235 واحد است. در صورت برگشت از این محدوده حمایتی رشد حدودا 30درصدی در کوتاه مدت در انتظار این گروه است. سایر حمایت ها برای این گروه 58هزار و 300 و 56هزار و 335 واحد است.

کهمدا (شیشه همدان)

در نمودار قیمتی یک ساله سهم شیشه همدان (کهمدا)، شاهد شکست سقف کانال صعودی و عقبگرد به سقف شکسته شده هستیم که به نظر با شکست خط روند مقاومتی حوالی قیمت 4هزار و 380 تومان شاهد گام صعودی تا سقف کانال صعودی بعدی یعنی هدف قیمتی حدودی 6هزار و 750 تومان خواهیم بود.

کسرا (سرامیک های صنعتی اردکان)

یکی از نمادهای گروه کانی های غیرفلزی که شناوری بسیار بالایی نزدیک به 83درصد دارد، سهم سرامیک های صنعتی اردکان با نماد کسرا است. در نمودار قیمتی بلندمدت سهم به نظر هدف 8هزار تومان با دید سرمایه گذاری یک ساله قابل دسترس است. با توجه به وضعیت بنیادی شرکت و تحولات مثبت به نظر اصلاح های این سهم مقطعی باشد و به رشد آن در سال 1399 می توان خوش بین بود.

کاذر (فرآورده های نسوزآذر)

فرآورده های نسوزآذر (کاذر) در دو سال اخیر دچار تحولات بنیادین بسیار خوبی شده است که این تحولات کاملا در نمودار قیمتی این سهم و رشد بالای 20 برابری این سهم طی 2 سال اخیر مشهود است. در نمودار قیمتی یک ساله اخیر سهم همواره روی خط روند حمایتی در حال حرکت بوده است که به نظر می رسد از همین حوالی 4هزار و 120 تومان با حد ضرر 3هزار و 600 تومان بار دیگر شاهد رشد قیمتی سهم در کوتاه مدت تا حوالی قیمتی 5هزار و 800 تومان باشیم.