آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۵۶۹۲
حوادث
۱۹

تعقیب برون مرزی خودروهای سرقتی

جانشین پلیس آگاهی ناجا  از تعقیب برون مرزی و ثبت موفقیت آمیز اطلاعات تعداد زیادی از خودروهای سرقتی در سامانه بین المللی خودروهای سرقتی خبر داد. سرهنگ فرامرز بهگذر به سایت پلیس گفت: به تازگی واحد امور بین الملل و معاونت مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا با همکاری پلیس بین الملل ناجا، ردگیری خودروهای سرقتی  در خارج از مرزهای جغرافیایی را در دستور کار قرار داده است. بنابراین حلقه اقدامات مجرمانه سارقان در خارج از کشور تنگ تر می شود.

وی افزود: از این پس اطلاعات دقیق خودروهای سرقتی به ویژه از نوع خارجی آن که احتمال خروج شان از کشور وجود دارد  به سرعت در سامانه بین المللی خودروهای مسروقه (SMV) ثبت و به محض مشاهده در خارج از کشور، نسبت به توقیف آن ها اقدام خواهد شد. هوشمندسازی فرآیند پی جویی انواع سرقت با کمک بانک های اطلاعاتی و استرداد اموال مسروقه به مردم با جدیت در دستور کار قرار داشته و با این اقدام، فاصله بین وقوع تا کشف کاهش خواهد یافت.